Logo oranje
Zoek

Helpen Regentrude’s hitte te dekoloniseren?

2023: Weer een zomer waarin hitte records in de hele wereld worden gebroken, droogte afgewisseld wordt met hevige regen, met alle rampzalige gevolgen vandien.

Als sinds een tijd zoek ik naar de bedoeling van mijn onderzoek naar kolonialiteit van Europa, respectieve Nederland, en de doorwerkingen en sporen ervan in het nu. Hoe kan ik met mijn toegenomen kennis over de machtsstructuren niet alleen naar het verleden blijven staren maar vooruitkijkend iets ten goede veranderen? Waarvoor wil ik mijn beeldend en denk-vermogen inzetten? 

Mijn geest blijvend de-kolonizeren van allerlei denkbeelden gerelateerd aan ons Europees Koloniaal verleden, me inzetten voor Anti-Racisme en b.v. de implementatie van de viering van KetiKoti in Nederland.

Maar de globale klimaatverandering verzoorzaakt door de blijvend hoge CO2 uitstoot van ons, rijke landen, vraagt steeds meer om mijn aandacht. 

De ongelijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor de opwarming valt niet meer te ontkennen. De gevolgen zijn al lang in het Globale Zuiden voelbaar, nu sinds pakweg 10 jaar ook in Nederland. 

 

Daniel Reybrouk roept op tot dekolonizeren van de hitte

Het essay van historicus Daniel Reybrouk De kolonisatie van de toekomst | David Van Reybrouck  die hij op de  Huizinga-lezing uitsprak in Leiden, op 12 december 2021 legt hij de vinger op de zere plek: 

“Misschien had u gehoopt dat ik over het kolonialisme zou praten en over welke schuld en verantwoordelijkheid wij daarvoor in het heden dragen. Ja, laat het ons hebben over schuld en verantwoordelijkheid. Maar niet enkel achteruit blikkend. …Zelfs als we met het kolonialisme uit het verleden ooit helemaal in het reine zijn gekomen, hebben we nog steeds niets gedaan aan de dramatische manier waarop we nu de toekomst koloniseren….De mensheid (niet de hele mensheid, maar meer specifiek wij, in de rijke landen, in het voormalig Westen of Noorden, mijn kanttekening… ) palmt de komende eeuw in met dezelfde meedogenloosheid, dezelfde hebzucht en dezelfde kortzichtigheid waarmee in vroeger tijden werelddelen werden toegeëigend. …

Kolonialisme is iets temporeels geworden, niet iets territoriaals geworden, het ergste ligt nog voor ons…. Decolonizing the mind. Zeker, maar belangrijker is Decololonize the heat. Het Westen en de rijke landen zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De Zuidelijke landen voelen ervan nu al de gevolgen. Onevenredig veel.”

Hij stelt vervolgens meerdere manieren voor om burgers te betrekken bij het maken van doortastend klimaatbeleid, zoals het instellen van meer burgerberaden, om een doortastend beleid samen met Burgers op te stellen. Is dat wat ik wil? Lid worden in een burgerberaad energie-omwenteling in mijn omgeving?

 

Regentrude

En toch zoek ik het ook in de  literatuur en de verbeelding: 

Het volksverhaal van ‘Die Regentrude’ van de NoordDuitse schrijver Theodor Storm spookte door mijn hoofd. Een Duits klassiek sprookjes, dat op fantasievolle wijze de terug-bezinning op onze verbondenheid met de natuur thematiseert. Ik luisterde als kind regelmatig naar het verhaal als luisterboek over een jonge dappere vrouw die de Regentrude weet wakker te maken waardoor weer regen valt.

We leven niet in een sprookje maar wellicht kan dit oude verhaal  mij (en anderen) hoop geven ondanks de actualiteit van weer een droge en hete zomer vol hitterecords en bosbranden.

“Een zo hete zomer, zoals voor 100 jaren, hebben we sindsdien niet meer gehad…geen groen meer te zien: tamme en wilde dieren liggen dood op de velden. …Zo begint het. Het verhaal gaat over de dappere jonge vrouw Maren, die de legendarische Regentrude in haar onderaardse wereld opzoekt, om haar wakker te maken. Want de mensen weten: Als de Regentrude in slaap is gevallen, wint de vuurduivel de opperhand en laat alles verbranden, oogst en vee zijn dan verloren. Maren gaat met hulp van haar vriend Andrees op zoek en diep onder de grond vindt zij uiteindelijk de Regentrude en het lukt haar zelfs ook om haar wakker te maken. De regen gaat weer vallen.”

Ik ging op zoek naar hedendaagse dappere jonge vrouwen uit de media en vond Laura, Elizabeth, Greta… op boten. Kijk maar naar de Regentrude’s.  

Zoek

Latest news

Will Regentrude’s help decolonize the heat?

At the end of the hottest summer ever, in 2023, when the media were dominated by feeds about fire, drought or floods the German fairy tale about ‘Die Regentrude’ written by Theodor Storm came back to my mind.

Helpen Regentrude’s hitte te dekoloniseren?

2023: Weer een zomer waarin hitte records in de hele wereld worden gebroken, droogte afgewisseld wordt met hevige regen, met alle rampzalige gevolgen vandien.

Als sinds een tijd zoek ik naar de bedoeling van mijn onderzoek naar kolonialiteit van Europa, respectieve Nederland, en de doorwerkingen en sporen ervan in het nu. Hoe kan ik met mijn toegenomen kennis over de machtsstructuren niet alleen naar het verleden blijven staren maar vooruitkijkend iets ten goede veranderen? Waarvoor wil ik mij inzetten? Kunnen de Regentrude’s mij hierin helpen?

Related news

Keti Koti Junior

Since 2022 I collaborate with Commite 30 juni/1 juli Arnhem om Keti Koti ook op basisscholen te herdenken en de afschaffing van de slavernij in Nederland te vieren.

Lees verder ➞